ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

STORCK ADRIA D.O.O.
Технолошки Парк 18
1000 Любляна
СловенияТелефон: +386 (0)1 24437-50
Факс:+386 (0)1 24437-70
Имейл: INFO@SI.STORCK.COM Генерален мениджър:
Urša Fečur
Michael Zink
COPYRIGHT:
© Copyright 2019, STORCK ADRIA D.O.O., Словения
Всички права са запазени.
Съдържанието на този уебсайт е обект на защита на авторските права и сродните му права. Това включва, но не се ограничава само до дизайн, текст, изображения, графика, аудио или видео файлове и тяхното съдържание на уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на уебсайта собственост на Storck, са защитени от закона за марките и географските означения.Не се позволява тяхното използване без предварително писмено разрешение на Storck Adria d.o.o.
РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЕБСАЙТА:
Ню Джен Маркетинг ЕООД