ИГРА2020-02-27T10:17:26+02:00
ПРАВИЛА

Моля попълнете внимателно задължителните полета. Кликнете върху отметката за съгласие с правилата и условията на играта, след което с бутона „СНИМАЙ ИЛИ ИЗБЕРИ“ – задействайте камерата на своя телефон или в случай, че използвате компютър, изберете вече записан файл с разширение .JPG.

Приключете регистрацията с натискане на бутон “ РЕГИСТРИРАЙ“