ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КАК ДА УЧАСТВАМ ЗА НАГРАДА?

Участие за седмични награди:

За участие за спечелване на 1бр. от общо 180 бр. кутии съдържащи продукти на марките  Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска с твоя уникален дизайн посети интернет страницата – Nimm2.bg,  следвайки стъпките направи свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълни регистрационната форма, и натисни бутона УЧАСТВАЙ.

Печелившите за този тип награди ще бъдат избирани от специално жури веднъж седмично, като победителите за предходна седмица ще бъдат изтегляни и обявявани в рамките на следващата.

Участие за големи награди:

За участие за 1бр. от общо 30 бр. ваучера от Ozone.bg (за покупка на стоки предлагани от верига магазини Ozone.bg), всеки на стойност 99 лв. посети интернет страницата – Nimm2.bg,  следвайки стъпките направи свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълни регистрационната форма, и натисни бутона УЧАСТВАЙ.

Печелившите за този тип награди ще бъдат избирани от жури веднъж месечно, като победителите ще бъдат обявявани в обявените в Официалните правила на конкурса периоди/дати.

OБВЪРЗАНО ЛИ Е УЧАСТИЕТО С ПОКУПКА?

Не! Участието в конкурса е напълно безплатно и не е обвързано с покупка на продукт с марката Nimm2 и Mamba!

Какъв е периодът на кампанията?

Кампанията ще бъде проведена на 3 отделни периода:

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021

Кога ще бъдат изтеглени печелившите?

ПЕРИОД 1

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – в седмицата между 21.06 и 25.06.2021г.

 

ПЕРИОД 2

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – в седмицата между 19.07 – 23.07.2021г.

ПЕРИОД 3

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – в седмицата между 16.08 и 20.08.2021г.

Как ще получа наградата си, ако спечеля?

Човек от нашия екип ще се свърже с теб, за да уточни удобен за получаване на наградата начин.

Какво е необходимо да направя, за да получа наградата си?

Необходимо е да предоставиш коректен адрес на нашия сътрудник.

Мога ли да участвам с повече от един дизайн/регистрация?

Да, разбира се, имаш право да участваш, с колкото искаш регистрации, но можеш да спечелиш само една награда за целия период на кампанията.

Ако регистрирам дизайн в първия период на конкурса, участвам ли с него и за наградите от втория и третия период на конкурса?

Не, регистрациите, направени в първия период, участват в тегленията на награди само за него и не могат да участват в тегленията за награди за втория или третия период. Дизайните, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Какви са наградите?

1.Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 180 бр. кутии, съдържащи продукти на марките  Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска с уникалния дизайн на спечелилия участник.

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 – 60 бр.

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 – 60 бр.

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 – 60 бр.

2.Месечни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 бр. ваучера от Ozone.bg (за покупка на стоки предлагани от верига магазини Ozone.bg), всеки на стойност 99 лв.

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 – 10 бр.

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 – 10 бр.

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 – 10 бр.

Мога ли да спечеля повече от една награда?

Всеки участник може да спечели максимум по 1 бр. седмична или голяма награда общо за трите периода на кампанията.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на имейл promo@newgen.bg

КЪМ ПЪЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

КАК ДА УЧАСТВАМ ЗА НАГРАДА?

Участие за седмични награди:

За участие за спечелване на 1бр. от общо 180 бр. кутии съдържащи продукти на марките  Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска с твоя уникален дизайн посети интернет страницата – Nimm2.bg,  следвайки стъпките направи свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълни регистрационната форма, и натисни бутона УЧАСТВАЙ.

Печелившите за този тип награди ще бъдат избирани от специално жури веднъж седмично, като победителите за предходна седмица ще бъдат изтегляни и обявявани в рамките на следващата.

Участие за големи награди:

За участие за 1бр. от общо 30 бр. ваучера от Ozone.bg (за покупка на стоки предлагани от верига магазини Ozone.bg), всеки на стойност 99 лв. посети интернет страницата – Nimm2.bg,  следвайки стъпките направи свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълни регистрационната форма, и натисни бутона УЧАСТВАЙ.

Печелившите за този тип награди ще бъдат избирани от жури веднъж месечно, като победителите ще бъдат обявявани в обявените в Официалните правила на конкурса периоди/дати.

OБВЪРЗАНО ЛИ Е УЧАСТИЕТО С ПОКУПКА?

Не! Участието в конкурса е напълно безплатно и не е обвързано с покупка на продукт с марката Nimm2 и Mamba!

Какъв е периодът на кампанията?

Кампанията ще бъде проведена на 3 отделни периода:

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021

Кога ще бъдат изтеглени печелившите?

ПЕРИОД 1

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – в седмицата между 21.06 и 25.06.2021г.

 

ПЕРИОД 2

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – в седмицата между 19.07 – 23.07.2021г.

ПЕРИОД 3

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – в седмицата между 16.08 и 20.08.2021г.

Как ще получа наградата си, ако спечеля?

Човек от нашия екип ще се свърже с теб, за да уточни удобен за получаване на наградата начин.

Какво е необходимо да направя, за да получа наградата си?

Необходимо е да предоставиш коректен адрес на нашия сътрудник.

Мога ли да участвам с повече от един дизайн/регистрация?

Да, разбира се, имаш право да участваш, с колкото искаш регистрации, но можеш да спечелиш само една награда за целия период на кампанията.

Ако регистрирам дизайн в първия период на конкурса, участвам ли с него и за наградите от втория и третия период на конкурса?

Не, регистрациите, направени в първия период, участват в тегленията на награди само за него и не могат да участват в тегленията за награди за втория или третия период. Дизайните, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Какви са наградите?

1.Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 180 бр. кутии, съдържащи продукти на марките  Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска с уникалния дизайн на спечелилия участник.

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 – 60 бр.

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 – 60 бр.

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 – 60 бр.

2.Месечни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 бр. ваучера от Ozone.bg (за покупка на стоки предлагани от верига магазини Ozone.bg), всеки на стойност 99 лв.

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 – 10 бр.

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 – 10 бр.

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 – 10 бр.

Мога ли да спечеля повече от една награда?

Всеки участник може да спечели максимум по 1 бр. седмична или голяма награда общо за трите периода на кампанията.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на имейл promo@newgen.bg

КЪМ ПЪЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА