• Печат

   Дизайн на печат

 • Отмяна
 • Повторно
 • Преминете към следващата стъпка

  Ако си готов с дизайна на твоята тениска, премини към следващата стъпка и се регистрирай за участие в конкурса. Ако не си готов, кликни в страни, за да довършиш дизайна.
 • Дизайн
 • Клипарти
 • Текст
 • Слоеве

Щракнете или плъзнете, за да добавите текст

  • Започнете да проектирате, като добавите обекти от лявата страна
  • Всички избрани обекти са групирани | Разгрупиране?
  • Групиране на обекти Групирайте позицията на избраните обекти
   • Опции за попълване

    Запазете този цвят

   • Опции
    • Автоматично подравнете позицията на
     активния обект с други обекти
    • ON: Запазете всички текущи обекти и добавете шаблона в
     OFF: Изчистете всички обекти, преди да инсталирате шаблона
    • Заменете избрания обект на изображение, вместо да създавате нов
   • Заменете изображението
   • Култура
   • Маска
    • Изберете слой маска

   • Премахване на фона
    • Премахване на фона

    • Дълбоко:

    • Режим:

   • Филтри
    • Филтри

     • Original
     • B&W
     • Satya
     • Doris
     • Sanna
     • Vintage
     • Gordon
     • Carl
     • Shaan
     • Tonny
     • Peter
     • Greg
     • Josh
     • Karen
     • Melissa
     • Salomon
     • Sophia
     • Adrian
     • Roxy
     • Singe
     • Borg
     • Ventura
     • Andy
     • Vivid
     • Purple
     • Thresh
     • Aqua
     • Edge wood
     • Aladin
     • Amber
     • Anne
     • Doug
     • Earl
     • Kevin
     • Polak
     • Stan

    • Яркост:

    • Наситеност:

    • Контраст:

   • Изчистване на филтри
   • Щракнете, след това плъзнете мишката, за да започнете да рисувате . Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
   • Текст на QRCode
   • Опции за попълване
    • Опции за попълване

     Запазете този цвят

     • Прозрачно:

     • Ширина на хода:

     • Цвят на щриха:

    • Разгрупиране на позицията
    • Подредете слоевете
    • Позиция
     • Позиция на обекта

      Заключване на позицията на обекта:

     • Централна вертикална
     • Горе вляво
     • Топ център
     • Горе вдясно
     • Хоризонтално в центъра
     • Средно вляво
     • Среден център
     • Средно вдясно
     • Натиснете ← ↑ → ↓, за да преместите 1 px,
      Натиснете едновременно клавиша SHIFT, за да преместите 10px
     • Отдолу вляво
     • Долен център
     • Отдолу вдясно
    • Трансформира
     • Завъртете:

     • Косо X:

     • Наклони Y:

     • Flip X:
      Флип Y:

      Безплатна трансформация чрез натискане на SHIFT ⤡

    • Семейство шрифтове
    • Редактиране на текст
     • Редактиране на текст

     • Размер на шрифта:

     • Разстояние между буквите

     • Височина на линията

    • Текстови ефекти
     • Текстови ефекти

     • Радиус

     • Разстояние

     • Крива

     • Височина

     • Офсет

     • Тризъбец

    • Подравняване на текста
    • Главни / малки букви
    • Тегло на шрифта получер
    • Текст в курсив
    • Подчертаване на текста
    Scroll to zoom