За връзка с организатора на кампанията:

В РАБОТНИ ДНИ OT  09  ДО 18:00 Ч.
тел. 0885 355 701
email: promo@newgen.bg